Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

PKP - informuje

13.06.2017 14:13

Informujemy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r., (Dz.U. 2015r. poz. 1744), przejazdy kolejowo - drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F", na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.
W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. rozpocznie likwidację przejazdów kolejowo - drogowych :

stanowiących skrzyżowania z drogami polnymi, w przypadku, gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu kat. „F"

 

wróć

Życzenia Świąteczne