Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Zaproszenie na warsztaty

03.03.2017 13:38

 

Plan warsztatów z interesariuszami rewitalizacji Gminy Rydzyna

6 marca 2017 r.

  1. Część wprowadzająca

Prezentacja – około 15 minut

  1. Wstęp do zagadnienia: Gminny Program Rewitalizacji (GPR).
  2. Wyniki diagnozy dla Gminy Rydzyna – obszary wyznaczone do rewitalizacji.
  3. Przykładowe zadania możliwe do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
  4. Możliwe źródła finansowania działań inwestycyjnych.

Dyskusja

  1. Część warsztatowa

Cele i kierunki rewitalizacji

Zadaniem uczestników będzie:

  1. zaprojektowanie wstępnej koncepcji działań rewitalizacyjnych, które  wpłyną na zmniejszenie negatywnych zjawisk występujących na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. W szczególności projekty działań winny odnosić się do zdiagnozowanych problemów na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji;
  2. określenie wizji po przeprowadzeniu rewitalizacji – jak docelowo mają wyglądać dane obszary po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji.
  1. Spacer studyjny

Spacer uczestników warsztatów po obszarze rewitalizacji nr 1. Omówienie problemów występujących na tym obszarze oraz potencjału do rozwoju. Wskazanie na spacerze lokalizacji propozycji działań dla tego obszaru wypracowanych w II części warsztatów.

  1. Podsumowanie warsztatów

Dyskusja przy kawie i herbacie o przeprowadzonych warsztatach. Podsumowanie wypracowanych celów i kierunków rewitalizacji oraz spaceru studyjnego.

wróć

Życzenia Świąteczne