Komisje

Komisje

Komisje

Komisja Budżetu i Finansów

Pietrzak Marek – Przewodniczący Komisji

Skrzypczak Bonifacy – Zastępca Przewodniczącego

Kraśner Emilia – Członek Komisji

Otto Marcin – Członek Komisji

Komisja Oświaty

Kasprowiak Agnieszka – Przewodnicząca Komisji

Rypińska Krystyna – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Kulus Radosław – Członek Komisji

Patek Piotr – Członek Komisji

Urbanowicz Marcin – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Nawrotkiewicz Jan – Przewodniczący Komisji

Patek Piotr – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Dembicka Grażyna – Członek Komisji

Kasprowiak Agnieszka – Członek Komisji

Rypińska Krystyna – Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Rolnictwa

Otto Marcin – Przewodniczący Komisji

Kulus Radosław – Zastępca Przewodniczącego

Dembicki Karol – Członek Komisji

Kraśner Emilia – Członek Komisji

Skrobała Leszek – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Pierzchała Marcin – Przewodniczący Komisji

Dembicki Karol – Zastępca Przewodniczącego

Dembicka Grażyna – Członek Komisji

Nawrotkiewicz Jan – Członek Komisji

Pietrzak Marek – Członek Komisji

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
Poniedziałek - 8.00-16.00
pozostałe dni - 7.30-14.00

NUMER KONTA: 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424

Dostępność architektoniczna:
do budynku prowadzi wejście od strony Rynku. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Osobom niepełnosprawnym udzielają pomocy pracownicy. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.