Komisje

Komisje

Komisje

Komisja Budżetu i Finansów

Pietrzak Marek - Przewodniczący Komisji

Kraśner Emilia – Członek Komisji

Otto Marcin – Członek Komisji

Kruczek Julian – Członek Komisji

Komisja Oświaty

Kasprowiak Agnieszka - Przewodnicząca Komisji

Rypińska Krystyna - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Kulus Radosław - Członek Komisji

Patek Piotr - Członek Komisji

Urbanowicz Marcin - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Nawrotkiewicz Jan - Przewodniczący Komisji

Patek Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Dembicka Grażyna - Członek Komisji

Kasprowiak Agnieszka - Członek Komisji

Rypińska Krystyna - Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Rolnictwa

Otto Marcin - Przewodniczący Komisji

Kulus Radosław - Zastępca Przewodniczącego

Dembicki Karol - Członek Komisji

Kraśner Emilia – Członek Komisji

Skrobała Leszek - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Pierzchała Marcin - Przewodniczący Komisji

Dembicki Karol - Zastępca Przewodniczącego

Dembicka Grażyna - Członek Komisji

Nawrotkiewicz Jan - Członek Komisji

Pietrzak Marek - Członek Komisji

Doraźna Komisja Statutowa

Karol Dembicki - Przewodniczący Komisji

Julian Kruczek - Członek Komisji

Jan Nawrotkiewicz - Członek Komisji

Leszek Skrobała - Członek Komisji

Marcin Urbanowicz - Członek Komisji

Nadchodzące wydarzenia

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
Poniedziałek - 8.00-16.00
pozostałe dni - 7.30-14.00

NUMER KONTA: 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424

Dostępność architektoniczna:
do budynku prowadzi wejście od strony Rynku. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Osobom niepełnosprawnym udzielają pomocy pracownicy. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.