Czysta gmina

Czysta gmina

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY RYDZYNA

  1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Rydzyna
  2. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Rydzyna – zmiany

KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO

1. Deklaracja płatności za odpady komunalne

2. Harmonogram odbioru odpadów

3. PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady. Informacje o tym jak działa PSZOK oraz jakie odpady możemy oddać do PSZOKu znajdują się w Regulaminie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz poniżej.

Dokumenty do pobrania:

Rydzyna teren przy oczyszczalni ścieków (wjazd od ul. Przemysłowej) mapa
tel. 695 331 339
Czynne:
wt. w godz. 10-14, czw. w godz. 14-18,
sob. w godz. 10-16,

 

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
Poniedziałek - 8.00-16.00
pozostałe dni - 7.30-14.00

NUMER KONTA: 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424

Dostępność architektoniczna:
do budynku prowadzi wejście od strony Rynku. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Osobom niepełnosprawnym udzielają pomocy pracownicy. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.