Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Aktualności:

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
13.02.2017 16:03 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji "Przebudowa szlaku Korzeńsko - Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
13.02.2017 16:02 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Bojanowo - Rydzyna od km 76.150 do km 85.824 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 85+760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Przetarg - sprzedaż lokalu mieszkalnego
13.02.2017 11:10 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie.

>> więcej

Nabór do pracy
02.02.2017 11:28 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy do spraw oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

>> więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu
01.02.2017 20:24 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że w dniu 01 lutego 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej grunt rolny, położonej w obrębie Tworzanice.

>> więcej

Wniosek oceniony pozytywnie
27.01.2017 13:15 W dniu 27 stycznia Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie został poinformowany, że złożony wniosek na" Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w gminie Rydzyna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) - Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa, otrzymał pozytywną opinię wydaną po formalnej weryfikacji w/w wniosku.

>> więcej

Obowiązek zgłoszenia posiadania drobiu
23.01.2017 09:02 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

>> więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu
18.01.2017 14:30 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, iż w dniu 18.01.2017r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości rolnych położonych w Rydzynie i Dąbczu przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
18.01.2017 13:55 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną pod budowę drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Radomicko - Kaczkowo oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 371/3 o pow. 0,2196 ha, obręb Kłoda, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1L,00002479/2, prowadzonej przez Sąd Rejowy w Lesznie jako współwłasność Pana Stanisława Beceli w udziale wynoszącym 4/32 części, Pana Adriana Stefaniaka w udziale wynoszącym 14/32 części oraz Pani Marietty Lester w udziale wynoszącym 14/32 części.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
18.01.2017 13:55 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Korzeńsko - Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

PierwszyPoprzedni 5 6 7 8 9 NastępnyOstatni

Życzenia Świąteczne