Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Aktualności:

Kolejne zadania w realizacji
13.09.2018 11:25 W tym tygodniu podpisane zostały dwie umowy z wykonawcami zamówień publicznych. Pierwsza, z PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud, na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Dąbcze, Maruszewo, Nowa Wieś, Tworzanki. Gmina otrzymała wsparcie finansowe tego zadania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 185 tys. zł

>> więcej

Przetarg na przebudowę drogi w Dąbczu
10.09.2018 13:47 Rozpisany został przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Dąbcze. Termin realizacji zadania 30.11.2018 r.

>> więcej

Informacja PKP
06.09.2018 11:49 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli ul. Wolności 30, 63-40 Ostrów Wielkopolski informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r., (Dz.U. 20l5r. poz. 1744), przejazdy kolejowo - drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. ,,F", na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

>> więcej

Otwarcie nowego przedszkola
03.09.2018 09:56 W sobotę, 1 września 2018 roku, w godzinach przedpołudniowych przy udziale włodarzy Miasta i Gminy Rydzyna oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola Publicznego w Rydzynie przy ul. Wyspiańskiego 6.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
31.08.2018 15:23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o prowadzonym postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo - Leszno od km 76,150 do km 94,750, województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako: działki nr 371/1 o pow. 0,2168 ha oraz nr 346/2 o pow. 0,0019 ha, arkusz mapy 4, obręb Kłoda, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

>> więcej

 
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej
24.08.2018 09:07 W dniu 29.08.2018r. o godz. 13:00 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, proponowany porządek obrad XLIV kliknij >>więcej

>> więcej

Informacja MGOPS
10.08.2018 10:41 W dniach od 13 sierpnia do 17 sierpnia 2018 okresowo ulegają zmianie godziny pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie od poniedziałku do piątku ośrodek będzie czynny od godz. 6:30 do godz. 14:30

>> więcej

Komunikat PPIS w Lesznie
09.08.2018 08:06 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Kłoda pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody (woda surowa oraz uzdatniona), a także na sieci wodociągowej - Przepompownia Pomykowo oraz Tarnowa Łąka 73 informuje

>> więcej

Co oprócz ścieżki rowerowej?
07.08.2018 11:47 Dobiega końca budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Dąbczem, a Nową Wsią, będącej częścią większego zadania. Odcinek w Gminie Rydzyna rozpoczynała się od kościoła w Dąbczu i jest wyznaczony w miejscu już istniejącego traktu. Tuż za zabudowaniami trakt przechodzi na prawą stronę. Na terenie niezabudowanym, pomiędzy

>> więcej

Rozbudowa placu zabaw
03.08.2018 15:08 Gmina Rydzyna zrealizowała projekt pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie zbiornika retencyjnego w Dąbczu”. Koszt zadania to: 65 818,25zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 29 970,00zł. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

>> więcej

PierwszyPoprzedni 5 6 7 8 9 NastępnyOstatni

Życzenia Świąteczne