Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Aktualności:

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy
09.06.2017 16:11 Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie w dniu 16 czerwca 2017 roku (piątek) będzie NIECZYNNY.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
07.06.2017 14:45 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. o zgromadzeniu dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Bojanowo - Rydzyna od km 76.150 do km 85.824 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 85+760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Prace przy budowie oczyszczalni
07.06.2017 13:59 Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10 206 780,11 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Oś Priorytetowa 4 "ŚRODOWISKO". Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.

>> więcej

Ogłoszenie WKU Leszno
05.06.2017 09:31 W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej we wrześniu w 2017 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

>> więcej

Burmistrz z absolutorium
01.06.2017 10:20 Na XXX Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 31 maja br. udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy Rydzyna w 2016 rok.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
18.05.2017 12:05 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2017 r. o zgromadzonej dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Korzeńsko - Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069.Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń"

>> więcej

Przetarg - roboty budowlane
15.05.2017 12:52 W dniu 15 maja Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg na Budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie.

>> więcej

Zawiadomienie RDOŚ
15.05.2017 14:26 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 r., znak WOO-II.4242.36.2016.EK.10, w sprawie poinformowania stron postępowania o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa szlaku Korzeńsko-Leszno od km 59,693 do km 94,750 w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95,069” realizowanego w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław-Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego-Czempiń”

>> więcej

Stypendia pomostowe ANR
15.05.2017 09:36 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XV edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018".

>> więcej

Przedszkole z dofinansowaniem
10.05.2017 12:02 Wniosek na budowę przedszkola w Rydzynie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Oznacza to, że nie ma w chwili obecnej żadnych przeciwwskazań do rozpoczęcia inwestycji. Łączny koszt całej budowy szacowany jest na 7 464 217,85 złotych, z czego 4 249 948,52 złotych samego dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

>> więcej

PierwszyPoprzedni 5 6 7 8 9 NastępnyOstatni

Życzenia Świąteczne