Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Aktualności:

Umowa na budowę drogi w Tarnowej Łące
18.06.2014 13:25 W dniu 17 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym “DROGBUD” z Gostynia na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Tarnowa Łąka. Firma Drogbud złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym. Koszt budowy drogi wyniesie 279.050,10 zł. Prace budowlane mają zostać zakończone do 31 sierpnia br.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
16.06.2014 15:52 Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. dotyczącego wydania postanowienia z dnia 9 czerwca 2014 r. (znak IR.III-6.71190-21/09) o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 7/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. udzielającej zezwolenia na realizację części inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odcinek Kaczkowo – Korzeńsko, w części dotyczącej drogi ekspresowej S5 od km 86+124,00 do km 87+342,00 na terenie województwa wielkopolskiego i od km 103+654,00 (granica województwa) do km 108+759,00 na terenie województwa dolnośląskiego oraz drogi krajowej nr 36 od km 68+728,00 do km 69+778,00 (granica województwa),

>> więcej

KZGRL - KOMUNIKAT
16.06.2014 13:01 W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i akademickiego, Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina o konieczności dokonania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy uczeń lub student dotychczas zamieszkujący poza miejscem swojego stałego zameldowania (w internacie, na stancji, w akademiku) na okres wakacji wraca do miejsca swojego stałego zameldowania (zmiana polega na zwiększeniu liczby osób i wysokości opłaty). Podobnie, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego lub akademickiego w przypadku kontynuowania nauki lub studiów (poza miejscem stałego zameldowania) należy ponownie złożyć deklarację, tym razem zmniejszającą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i wysokość opłaty. Przypominamy również dyrektorom placówek edukacyjnych o możliwości zmiany deklaracji na okres wakacji, powodującej zmniejszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 540 77 93 od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530.

>> więcej

Umowa na budowę ul. Tylnej
11.06.2014 12:10 W dniu 11 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Melioracyjnym “DROGOMEL” z Góry na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie - etap II: Przebudowa ulicy Tylnej wraz z kanalizacją deszczową. Firma Drogomel złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym. Koszt budowy drogi wyniesie 284.561,53 zł. Prace budowlane mają zostać zakończone do 31 sierpnia br.

>> więcej

Przebudowa chodnika na ulicy Wolności
11.06.2014 08:54 Trwa realizacja kolejnej inwestycji na terenie Miasta Rydzyna. Przebudowywany jest chodnik na ulicy Wolności, który po zakończeniu inwestycji będzie ciągiem pieszo-rowerowym. W ramach zadania wykonana zostanie również zatoka autobusowa. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Ogólnobudowlane „Wiler – Bud” z Nowej Wsi, które zrealizuje inwestycję za kwotę 325 783,95 zł. Gmina Rydzyna przekazała Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację tego zadania kwotę 100 tys. zł.

>> więcej

14.06. – WIANKI W RYDZYNIE
06.06.2014 13:31 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna oraz Rydzyński Ośrodek Kultury zapraszają 14 czerwca 2014r. na „Wianki do Rydzyny”. Miejsce imprezy: Zbiornik Wodny Rydzyna, start g.16.00 - 22.00. W programie: Kabaret Afera, Kapela OldNova, Teatr Ognia, Lampiony, Pokaz Sztucznych Ogni oraz wiele inych atrakcji !

>> więcej

Przebudowa ul. Dembowskiego zakończona
06.06.2014 13:21 Zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Rydzyna – ulica Dembowskiego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne “DROGOMEL” z Góry. Ostateczny koszt inwestycji wyniósł 238 977,43 zł i był niższy od pierwotnie planowanych kosztów o ponad 17 tys. zł.

>> więcej

Przebudowa drogi w Nowej Wsi
06.06.2014 13:17 Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś - Pawłowice. Inwestycja polega na przebudowie 4,2 km drogi oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z Leszna, które zrealizuje inwestycję za kwotę 4 945 425,01 zł. Gmina Rydzyna przekazała Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację tego zadania kwotę 150 tys. zł.

>> więcej

Świetlica w Robczysku ze środków UE
03.06.2014 10:06 Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko". Na realizację tego zadania Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny koszt projektu to około 160 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej to 100 tys. zł. Generalnym wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Alfred Klabik, Żaneta Buzała z Osiecznej. Prace budowlane mają zostać zakończone w połowie sierpnia br.

>> więcej

Aglomeracja Leszczynska - wyraź opinię
05.06.2014 16:35 W związku z realizacją projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” Miasto Leszno oraz partnerzy tj. powiat leszczyński, gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Przemęt przystąpili do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Opracowanie strategii realizowane jest przy aktywnym udziale społeczeństwa, które na etapie tworzenia dokumentu ma możliwość wniesienia swoich pomysłów, opinii, stanowisk, sprzeciwu, aprobaty. Obecnie realizowane są wywiady bezpośrednie, których celem jest uzyskanie wiedzy na temat uwarunkowań wpływających na rozwój poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego. Dobór respondentów do próby odbywał się losowo. Zakładamy przebadanie 600 osób z obszaru Aglomeracji. Aby umożliwić szerszej grupie mieszkańców wyrażenie swoich opinii zamieszczamy pod artykułem kwestionariusz badawczy. Uprzejmie prosimy o współpracę i wzięcie udziału w badaniu społecznym. Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres ofal@leszno.pl

>> więcej

PierwszyPoprzedni 61 62 63 64 65 NastępnyOstatni

Życzenia Świąteczne