Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Aktualności:

Informacja o wywieszeniu wykazu
18.01.2017 14:30 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, iż w dniu 18.01.2017r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości rolnych położonych w Rydzynie i Dąbczu przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
18.01.2017 13:55 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną pod budowę drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Radomicko - Kaczkowo oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 371/3 o pow. 0,2196 ha, obręb Kłoda, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1L,00002479/2, prowadzonej przez Sąd Rejowy w Lesznie jako współwłasność Pana Stanisława Beceli w udziale wynoszącym 4/32 części, Pana Adriana Stefaniaka w udziale wynoszącym 14/32 części oraz Pani Marietty Lester w udziale wynoszącym 14/32 części.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
18.01.2017 13:55 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Korzeńsko - Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Kwalifikacja wojskowa
18.01.2017 09:59 ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ. Osoby podlegający kwalifikacji wojskowej mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terenie Miasta i Gminy Rydzyna otrzymają imienne wezwanie od Burmistrza Miasta i Gminy do stawienia się na w/w kwalifikację w dniach 8, 9 i 10 marca 2017r. o godz. 7.30 w budynku socjalnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy stadionie lekkoatletycznym w Lesznie ul. Strzelecka 7.

>> więcej

APEL do hodowców drobiu
16.01.2017 08:50 ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
12.01.2017 09:52 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2017 . o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Rydzyna - Leszno od km 86.350 do km 94.750 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej do km 95.300, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
12.01.2017 09:48 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 o zgromadzonej dokumentacji w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa Podg. Rydzyna od km 85.824 do km 86.350 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych od km 85.760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń”

>> więcej

Zmiana terminu składania ofert
10.01.2017 15:12 Informujemy, że w dniu 10.01.2017 nastąpiła zmiana terminu składania ofert na "Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna". Oferty można składać do dnia 18.01.2017r., godz.10.00.

>> więcej

Nieodpłatna pomoc prawna
10.01.2017 13:12 Dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie leszczyńskim uruchomiono dwa punkty w trzech lokalizacjach, w których udzielane są nieodpłatnie porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w tej ustawie.

>> więcej

Budżet na 2017 uchwalony
30.12.2016 09:36 W dniu 28 grudnia 2016 r. na XXIII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

>> więcej

PierwszyPoprzedni 4 5 6 7 8 NastępnyOstatni

Życzenia Świąteczne