Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Aktualności:

Budżet na 2014 rok
23.12.2013 11:40 W dniu 18 grudnia br. na XXXVII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok. Planowe dochody szacowane są w wysokości 23.347.432 zł. Dochody bieżące budżetu wynoszą 22.181.934 zł, natomiast dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.165.498 zł. Z kolei planowe wydatki bieżące (tj.: wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty działalności bieżącej, wydatki na obsługę długu, dotacje, rezerwa ogólna budżetu i inne) mają wynieść 20.225.932 zł. Gmina Rydzyna w 2014 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 2.821.500 zł. Gmina w przyszłorocznym budżecie planuje nadwyżkę budżetową w wysokości 300.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

>> więcej

Boże Narodzenie w moich oczach
19.12.2013 15:01 17 grudnia br. w Rydzyńskim Ośrodku Kultury odbył się finał i otwarcie wystawy XIV Gminnego Konkursu „Boże Narodzenie w moich oczach - Rydzyńskie Betlejem" pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorza Jędrzejczaka. Wystawa rozpoczęła się przedstawieniem artystycznym w wykonaniu dzieci i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie. Na tegoroczny konkurs nadesłano ponad 300 prac. Wystawa laureatów konkursu jest do obejrzenia w siedzibie Rydzyńskiego Ośrodka Kultury.

>> więcej

Platforma dla osób niepełnosprawnych
17.12.2013 09:11 Zakończono realizację inwestycji pn. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Publicznym w Rydzynie. Inwestycja polegała na budowie platformy dla osób niepełnosprawnych. Koszt zadania wyniósł 35 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 12,5 tys. zł. Wykonawcą była firma Exwind S.C. z Leszna.

>> więcej

UWAGA! WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI
16.12.2013 10:06 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina o obowiązku regularnego wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W chwili obecnej blisko 10% właścicieli nieruchomości nie wywiązuje się z tego obowiązku. Działania takie powodują konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Prosimy zatem wszystkim właścicieli nieruchomości o uregulowanie zaległych zobowiązań oraz o terminowe dokonywanie bieżących wpłat.

>> więcej

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
13.12.2013 14:40 W dniu 11 grudnia 2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Państwu: Krystynie i Kazimierzowi Cupałom z Dąbcza, Dorocie i Czesławowi Kabatom z Kłody, Barbarze i Jerzemu Katarzyńskim z Rydzyny, Janinie i Władysławowi Otto z Tworzanic oraz Bronisławie i Janowi Wojciechowskim z Rojęczyna. Uroczystość uświetniły występy grupy „Wiewiórki” z Przedszkola Publicznego w Rydzynie.

>> więcej

Konkursy dla organizacji pozarządowych
09.12.2013 09:44 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu.

>> więcej

„Humor w literaturze”
16.12.2013 10:22 Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie rozpoczęło II edycję Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Humor w literaturze”. Zaproszenie do konkursu przyjęło 6 szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbczu, Szkoła Podstawowa w Kaczkowie oraz cztery gimnazja: Gimnazjum w Bojanowie, Gimnazjum w Borowie, Gimnazjum w Pawłowicach i Gimnazjum w Rydzynie. Zatem w konkursie bierze udział 36 zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Pierwszy etap już poza nami. Wśród maluchów najlepiej wypadli: Filip Tarnowski, Anna Prałat i Anna Glapiak. W klasach IV – VI : Wiktoria Gorwa, Daniela John i Wiktoria Musielak. Wśród gimnazjalistów: Kacper Kubiak z Pawłowic, Maria Przybył z Rydzyny, Zuzanna Stachowiak z Pawłowic. Drużynowo I etap wygrali gimnazjaliści z Rydzyny. Czekamy na kolejny etap i na niespodzianki gimnazjalistów z Pawłowic, gdyż w I etapie zaprezentowali się bardzo dobrze, bawiąc wszystkich świetnie dobranym repertuarem.

>> więcej

Remont drogi w Rydzynie
04.12.2013 10:40 Zakończono prace remontowe drogi gminnej – łącznika pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Tylną w Rydzynie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Sp. z o. o. z Leszna, które wykonało prace za kwotę 39.483,00 zł.

>> więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
29.11.2013 09:12 W dniu 29 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rydzyna – ulica Dembowskiego (II przetarg)". Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi - roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 17 grudnia 2013 roku o godz. 10.00.

>> więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
23.11.2013 16:20 W dniu 19 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na "Wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Jabłonna". Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce zamówienia publiczne - roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 5 grudnia 2013 roku o godz. 10.00.

>> więcej

PierwszyPoprzedni 55 56 57 58 59 NastępnyOstatni

Życzenia Świąteczne