Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Aktualności:

Informacja prasowa ZUS
16.02.2017 11:38 Wyniki kontroli zwolnień lekarskich. Aż 203,8 mln zł wstrzymanych lub cofniętych świadczeń - to efekt kontroli zwolnień lekarskich prowadzonej przez ZUS. Rok wcześniej była to kwota o 8 mln zł mniejsza. .......

>> więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
13.02.2017 16:04 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza w dniu 24 lutego 2017r. w godz. od 10:00 do 13:00 do Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1 (hol Ratusza) na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
13.02.2017 16:03 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Rydzyna - Leszno od km 86.350 do km 94.750 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej do km 95.300, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
13.02.2017 16:03 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji "Przebudowa szlaku Korzeńsko - Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
13.02.2017 16:02 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Bojanowo - Rydzyna od km 76.150 do km 85.824 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 85+760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

>> więcej

Przetarg - sprzedaż lokalu mieszkalnego
13.02.2017 11:10 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie.

>> więcej

Nabór do pracy
02.02.2017 11:28 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy do spraw oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

>> więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu
01.02.2017 20:24 Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że w dniu 01 lutego 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej grunt rolny, położonej w obrębie Tworzanice.

>> więcej

Wniosek oceniony pozytywnie
27.01.2017 13:15 W dniu 27 stycznia Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie został poinformowany, że złożony wniosek na" Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w gminie Rydzyna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) - Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa, otrzymał pozytywną opinię wydaną po formalnej weryfikacji w/w wniosku.

>> więcej

Obowiązek zgłoszenia posiadania drobiu
23.01.2017 09:02 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

>> więcej

PierwszyPoprzedni 3 4 5 6 7 NastępnyOstatni

Życzenia Świąteczne