Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu

Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu

Celem operacji jest poprawa komunikacji oraz dojazdu do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego oraz środowiskowej sali sportowej poprzez przebudowę  drogi gminnej - ulica Sportowa w Dąbczu.

Przedmiotem planowanej do realizacji operacji będzie przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu na długości 158 mb o jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o szer. 1,7 m. W celu odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników projektuje się budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 315 mm i SN> 8 kN/m. Ulica Sportowa w miejscowości Dąbcze stanowi dojazd do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego oraz Środowiskowej Sali Sportowej. Droga łączy się z drogą powiatową nr 4801P.

Projekt będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych.

 

Życzenia Świąteczne